Ankieta dla uczniów szkół średnich i zawodowych

Szanowni uczniowie szkół średnich i zawodowych w Hrubieszowie.

Zapraszamy Was do udziału w badaniu ankietowym. Ankieta jest częścią badań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Hrubieszowa w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Hrubieszowie i służy do wzmocnienia zdolności Jednostek Samorządu Terytorialnego do tworzenia trwałych mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców  w zarządzaniu miastem i wzmocnieniu dialogu społecznego przy jednoczesnym zaangażowaniu dzieci i młodzieży szkolnej w proces współtworzenia i współdecydowania o mieście.

Uzupełnione ankiety należy przesłać na adres e-mail:rozwoj@powiathrubieszow.pl lub złożyć w Wydziale Rozwoju Powiatu, Funduszy Strukturalnych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34 pok. nr 10.

Poniżej link do ankiety na stronie Powiatu Hrubieszowskiego

LINK – Powiat Hrubieszowski