Agata Czajkowska stypendystką

Agata Czajkowska z klasy 2c biologiczno-chemicznej została stypendystką w Projekcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023”.

Agata 
będąc uczennicą klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie otrzymała stypendium naukowe i będzie miała dodatkową szansę umożliwiającą rozwijanie pasji, zdolności oraz zainteresowań naukowych. Stypendium przyznawane jest na cały rok szkolny i przeznaczone będzie na pogłębianie wiedzy
 i wiadomości, w zakresie przedmiotów, 
które są głównym zainteresowaniem Agaty.

Gratulujemy i jesteśmy dumni z osiągnięć naszej 
uczennicy !