2021/2022 za nami

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” – słowa te, wypowiedziane przez Jana Pawła II a przypomniane 24 czerwca przez Dyrektora Dariusza Szadowskiego na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022 i skierowane do uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki uświadamiają nam, że każdy z nas musi od siebie wymagać jak najwięcej, ponieważ to my jesteśmy odpowiedzialni za samych siebie, za swoje czyny. Musimy zawsze dążyć do celu, ponieważ nikt za nas tego nie zrobi. Człowiek, rozwijając się całe życie, tylko sam od siebie może żądać czegoś więcej.

W piątkowe przedpołudnie 24 czerwca punktualnie o 9.15 na szkolnym boisku ZS nr 3 im. T. Kościuszki po raz ostatni w tym roku szkolnym został wprowadzony sztandar szkoły i zgromadzeni wspólnie odśpiewali hymn narodowy. Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Kościuszce uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego pan Marek Kata, ks. prałat Andrzej Puzon, przedstawiciel komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie starszy kapitan Marcin Koniec, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie komisarz Paweł Knysz, reprezentant Komendanta Straży Granicznej w Hrubieszowie starszy chorąży sztabowy Mirosław Bachusz, reprezentant Dowódcy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego porucznik Mateusz Klimiuk i przewodniczący Rady Rodziców pan Paweł Walencik. Uroczystości przewodniczył Dyrektor Szkoły pan Dariusz Szadowski.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie uczniom nagród za uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, działalność społeczną i osiągnięcia sportowe.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia szkoły uzyskał Mateusz Klamer. Ponadto trzem osobom za wybitne osiągnięcia w nauce przyznano stypendium Dyrektora Szkoły: Agacie Czajkowskiej, Alicji Pasiece i Maciejowi Rządowi. Wszystkie te osoby uzyskały bardzo wysoką średnią ocen. Nauczyciele wychowania fizycznego wytypowali również najlepszego sportowca szkoły w mijającym roku szkolnym, którym został Kacper Chmielewski. Wśród nagrodzonych sportowców Kościuszki była również Matylda Bień, Mistrzyni Europy Karate Kyokushin.

Wszystkim nagrodzonym i promowanym gratulujemy uzyskanych wyników w nauce i wzorowej postawy uczniowskiej.