1A i 2C na wycieczce do Lublina

W dniu 22 lutego 2022 roku odbył się wyjazd na lodowisko do Lublina. Brało w nim udział 48 uczniów z klas IA, IIC pod opieką sorki Agnieszki Sadowskiej Marciniuk, sora Roberta Derlaka oraz sora Grzegorza Dubickiego.  Celem wyjazdu było: wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej, propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, pokonywanie własnych słabości i lęków, rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu.
Młodzież aktywnie,  i co najważniejsze- bezpiecznie spędziła godzinny pobyt na lodowisku.
Wszyscy bawili się doskonale!