O sklepiku

Spółdzielnia Uczniowska ma w naszej szkole bardzo długą tradycję – została założona w 1964 roku i działa do dziś w postaci sklepiku szkolnego. Dla ogółu społeczności uczniowskiej sklepik szkolny stanowi źródło zaopatrzenia w podstawowe artykuły spożywcze i papiernicze bez konieczności opuszczania pomieszczeń szkoły. Dokładamy wszelkich starań by oferowane produkty spełniały normy zasad zdrowego odżywiania. Działalność komercyjna sklepiku szkolnego jest kwestią drugoplanową. Przede wszystkim za cel stawiamy sobie:
- kształtowanie uczniowskiej przedsiębiorczości oraz umiejętności działania zespołowego,
- rozwijanie nawyku oszczędzania oraz właściwego, planowego gospodarowania funduszami,
- wdrażanie do obowiązkowości, rzetelności i uczciwości w rozliczeniach finansowych,
- propagowanie zasad zdrowego odżywiania,
- współdziałanie z innymi osobami oraz organizacjami szkolnymi realizującymi założenia szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki,
- wzmacnianie więzi społecznej między członkami grupy, wzajemnej życzliwości,
- finansowanie niektórych przedsięwzięć realizowanych na terenie szkoły. Obecnie opiekę nad całokształtem działalności sklepiku oraz nadzór nad uczniami prowadzącymi sklepik prowadzą nauczyciele – opiekunowie: pani Monika Pisiewicz i pani Jolanta Szadowska. Uczniowie pracujący w sklepiku nie tylko zajmują się sprzedażą produktów ale również zobowiązani są do:
- dbania o porządek, ład i czystość,
- dbania o wystrój sklepiku,
- przygotowywania i zgłaszania opiekunowi listy z zapotrzebowaniem na brakujące artykuły,
- pomagania opiekunowi przy odbiorze towarów i ustalania cen,
- sporządzania dziennych raportów obrotu pod nadzorem nauczyciela opiekującego się sklepikiem. Praca w sklepiku szkolnym oznacza z pewnością dodatkowe obowiązki, nie wiąże się jednak z wynagrodzeniem finansowym. Zwiększa za to szanse na wzorowe zachowanie, gwarantuje dyplom i nagrodę książkową na koniec roku szkolnego, dofinansowanie niektórych przedsięwzięć organizowanych przez szkołę a co najważniejsze zapewnia sympatię oraz uznanie kolegów i koleżanek… Zysk wypracowany przez Spółdzielnię Uczniowską przeznaczany jest na:
- modernizację i wyposażenie sklepiku,
- zakup nowych artykułów,
- dofinansowanie wycieczek i studniówek uczniów pracujących w sklepiku,
- nagrody dla uczniów wyróżniających się w społeczności szkolnej wręczane na koniec roku szkolnego,
- zapomogi dla uczniów potrzebujących,
- dekoracje świąteczne,
- sponsorowanie słodyczy i ciast na uroczystości szkolne,
- dofinansowanie upominków mikołajkowych dla dzieci z miejskiego szpitala i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łabuniach.
Zaangażowanie w działalność Spółdzielni Uczniowskiej wiąże się ze wspomaganiem budżetu szkoły, wielu akcji i przedsięwzięć, ale przede wszystkim to przygoda, szansa poczucia szczególnej przynależności do społeczności uczniowskiej oraz bardzo ważna lekcja przedsiębiorczości, obowiązkowości i odpowiedzialności.