Oferta z dnia

28 Lipiec 2017

Zawiadomienie o wykonawcy którego oferta została odrzucona i unieważnieniu postępowania

7 Lipiec 2017

Informacja z otwarcia

Informacja z otwarcia ofert

30 Czerwiec 2017

Uzupełnienie o załącznik 3

dotyczy: ogłoszenie nr 529302-N-2017 z dnia 2017-06-09 r

30 Czerwiec 2017

Zmiana treści SIWZ

dotyczy: ogłoszenie nr 529302-N-2017 z dnia 2017-06-09 r

9 Czerwiec 2017

Załączniki

dotyczy: ogłoszenie nr 529302-N-2017 z dnia 2017-06-09 r

9 Czerwiec 2017

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

dotyczy ogłoszenia nr 529302-N-2017  z dnia 2017-06-09 r

9 Czerwiec 2017

Ogłoszenie nr 529302-N-2017

9 czerwca 2017 r.
Wykonanie robót budowlanych na hali sportowej 

 

4 Sierpień 2010

Zabezpieczony: 04 sierpnia 2010 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Z DNIA 04.08. 2010 r.

10 Sierpień 2010

10 sierpnia 2010 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Z DNIA 10.08. 2010 r.

14 Kwiecień 2011

14 kwietnia 2011 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Z DNIA 14.04. 2011 r.