Nauczyciele języka polskiego

Mariola Brudnowska
Marta Czerwińska
Grażyna Lisowska
Anna Misiak
Agnieszka Szymanik – Lipska
Robert Szwanc
 

Nauczyciele matematyki

Barbara Dąbrowska
Ala Hojda
Mariusz Malon (administrator strony szkolnej)
Kamil Rząd
Dariusz Szadowski (dyrektor szkoły)
 

Nauczyciele języka angielskiego

Robert Derlak
Marlena Kudiuk – Szozda
Agnieszka Szkutnik
Justyna Molska
Jolanta Szadowska
Agnieszka Szymanik – Lipska
 

Nauczyciele języka rosyjskiego

Halina Lubawska
Marta Czerwińska
 

Nauczyciel języka niemieckiego

Anna Kozłowska
 

Nauczyciele historii i wos

Iwona Szkalej
Marek Klamer
Adam Zezula
 

Nauczyciele religii

Ewa Mielniczuk
Danuta Paszek
ks. Paweł Głowik
 

Nauczyciele w-f

Krzysztof Brudnowski
Marek Obszyński
Marcin Nowak

Nauczyciele informatyki
i technologii informacyjnej

Joanna Nieradko
Kamil Rząd
 

Nauczyciele biologii

Anna Szadowska
Monika Pisiewicz
 

Nauczyciel geografii

Jan Pawłowski
 

Nauczyciel języka łacińskiego

Elżbieta Jezierska
 

Nauczyciel chemii

Krystyna Wójtowicz (vice dyrektor szkoły)

Nauczyciel fizyki

Agnieszka Sadowska-Marciniuk
 

Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Grzegorz Dubicki
 

Nauczyciel teorii wojskowości

Marek Blim
 

Nauczyciele biblioteki

Ewa Gołębiowska
Joanna Nieradko

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Joanna Nieradko
 

Pedagog szkolny

Ewa Łopocka-Dyjak