Nauczyciele języka polskiego

Grażyna Lisowska
Anna Misiak
Robert Szwanc
Mariola Brudnowska
Marta Czerwińska
Agnieszka Szymanik - Lipska

Nauczyciele języka angielskiego

Robert Derlak
Marlena Kudiuk - Szozda
Agnieszka Szkutnik
Justyna Molska
Jolanta Szadowska
Agnieszka Szymanik - Lipska

Nauczyciele języka rosyjskiego

Halina Lubawska
Marta Czerwińska

Nauczyciele historii i wos

Iwona Szkalej
Marek Klamer
Adam Zezula

Nauczyciele religii

Ewa Mielniczuk
Danuta Paszek
ks.Stanisław Książek

Nauczyciele w-f

Krzysztof Brudnowski
Marek Obszyński
Marcin Nowak

Nauczyciele biologii

Anna Szadowska
Monika Pisiewicz

Nauczyciele informatyki i technologii informacyjnej

Joanna Nieradko
Mariusz Malon
Kamil Rząd

Nauczyciel języka niemieckiego

Anna Kozłowska

Nauczyciel fizyki

Agnieszka Sadowska - Marciniuk
(aktualnie w zastępstwie - p. Henryk Krzewski)

Nauczyciel języka łacińskiego

Elżbieta Jezierska

Nauczyciel geografii

Jan Pawłowski

Nauczyciel chemii

Krystyna Wójtowicz (vice dyrektor szkoły)

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Joanna Nieradko

Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Grzegorz Dubicki

Nauczyciel biblioteki

Ewa Gołębiowska

Nauczyciele matematyki

Barbara Dąbrowska
Ala Hojda
Mariusz Malon
Kamil Rząd
Dariusz Szadowski (dyrektor szkoły)

Nauczyciel teorii wojskowości

Marek Blim

Pedagod szkolny

Ewa Łopocka - Dyjak