Wizja szkoły

Jesteśmy szkołą:
- zapewniającą wszechstronny rozwój osobowości ucznia,
- sprzyjającą rozwojowi talentów,
- dbającą o dobre wychowanie uczniów,
- przygotowującą do dalszego kształcenia na miarę wyzwań współczesnego świata,
- promującą zdrowy styl życia i dbałość o naturalne środowisko,
- uczącą poszanowania godności własnej i innych.
Intencją grona pedagogicznego jest pamiętanie, że okres nauki to także piękny czas młodości i należnych jej praw.

Model absolwenta

Pragniemy, aby nasz absolwent:
- był osobą dojrzałą moralnie, intelektualnie, emocjonalnie i społecznie,
- odróżniał dobro od zła, prawdę od manipulacji, piękno od brzydoty i postępował zgodnie z tym systemem wartości,
- był patriotą szanującym własną ojczyznę, jej dorobek, społeczeństwo i rodzinę, innych ludzi oraz środowisko naturalne,
- był osobą dbającą o godność własną i innych,
- wyznaczał sobie nowe cele, ustawicznie się rozwijał, adaptował do nowych warunków społecznych i wyzwań współczesności.