Wycieczka na Polesie

Klasa IIE pod opieką pań Moniki Pisiewicz oraz Marty Czerwińskiej
odbyła ćwiczenia terenowe w Poleskim Parku Narodowym…

Pierwszym przystankiem naszej wyprawy był ośrodek hodowli żółwia błotnego. Park słynie z działań podejmowanych na rzecz restytucji tego gatunku. Dowiedzieliśmy się wiele na temat biologii żółwia oraz mogliśmy obserwować osobniki, które wkrótce zostaną wypuszczone na wolność. Zainteresował nas szczególnie „żółwi żłobek”…

Przemierzając ścieżkę przyrodniczą „Dąb Dominik” podziwialiśmy Park w jesiennej odsłonie. Przy poszczególnych stacjach pani przewodnik Elżbieta Kowalska niezwykle interesująco opowiadała o różnych formamach biernej i czynnej ochrony przyrody stosowanych na terenie Parku. Punktem kulminacyjnym naszej wyprawy była możliwość obserwowania modliszki w jej naturalnym środowisku, co stanowi niezwykłą rzadkość.

Ochrona czynna to także pomoc zwierzętom chorym i okaleczonym. Pracownicy Parku prowadzą ośrodek rehabilitacji bociana białego, gdzie trafiają ptaki, które z różnych przyczyn nie odleciały na okres zimowy. Przy ośrodku rehabilitacji umiejscowiony jest … „hotel dla owadów” dla ochrony owadów zapylających kwiaty.

Obok licznych informacji przyrodniczych , dowiedzieliśmy się wiele na temat historii i etnografii Polesia. Okazało się, że z tym regionem związane są biografie bliskich także nam postaci: Tadeusz Kościuszki oraz Bolesława Prusa.

Oprócz interesującej lekcji przyrody i historii wycieczka była dla nas świetną przygodą, dzięki której mogliśmy się także lepiej poznać…