Integracja klas I – 2016

Klasy I B i I D pod opieką swoich wychowawczyń p. Grażyny Lisowskiej i p. Ali Hojdy wybrały się do Wioski Gotów w Masłomęczu. Wyprawie przyświecało motto: „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”. Uczniowie doskonale wykorzystali ten czas na nawiązanie przyjaźni i zdrowych relacji klasowych na żywo, a nie przez komunikatory internetowe. Elementem podnoszącym atrakcyjność tych zajęć były: wspólne ognisko, serwowane „gockie jadło” oraz niezwykle ciekawa gawęda przewodnika o zwyczajach i historii Gotów. I mogliśmy niemal dosłownie przenieść się w przeszłość. Prawie poczuliśmy się jak Goci, trzymając w dłoni oszczep, łuk, tarczę czy naczynia codziennego użytku.
Klasy I A i I E razem ze swoimi wychowawczyniami p. Jolantą Szadowską i p. Moniką Pisiewicz znalazły także atrakcyjny sposób na wzajemne poznanie się i zintegrowanie zespołu klasowego. Sprzyjały temu gry i zabawy integracyjne w hrubieszowskim parku linowym. Już na miejscu niektórzy uczestnicy stwierdzili, że nie są na tyle odważni i silni, aby zmierzyć się z przeszkodami, więc wycofali się ze wspinaczki, chwycili aparaty w dłoń i upamiętniali wesołe chwile. Inni, w tym czasie próbowali swoich umiejętności w rozpaleniu grilla. Ale to, co najważniejsze działo się pod czujnym okiem pedagoga szkolnego – pani Ewy Łopockiej – Dyjak. Przygotowane zajęcia służyły poznaniu się klasy (od imion, po zainteresowania i pasje), wzajemnej akceptacji, szacunku i tolerancji oraz stworzeniu odpowiednich warunków do nawiązania przyjaźni i zdrowych relacji klasowych.
Klasa I C zacieśniała wzajemne więzi wraz ze swoją wychowawczynią p. Anną Szadowską w uroczych plenerach Roztocza. Ponadto zajęcia integracyjne z pedagogiem szkolnym odbyły się w auli szkolnej. Podczas spotkania młodzież kształtowała umiejętności oraz postawy społeczne, m.in.: współpracy w grupie, zrozumienia, szacunku, dialogu, nawiązywania przyjaźni, pomocy koledze w trudnej sytuacji. Poprzez konstruktywną zabawę próbowaliśmy pokazać młodym ludziom wartość dobrych relacji z innymi.
Uczestnictwo w zajęciach i wycieczkach integracyjnych sprzyjało poznaniu się i „zaprzyjaźnieniu” się z grupą i swoimi wychowawcami.
Zadania i ćwiczenia integracyjne służyły stworzeniu poczucia bezpieczeństwa we własnej klasie i szkole. Były to wspólnie spędzone, niezapomniane dla nas chwile z wieloma atrakcjami.