Dzień KEN 2016

“Każdy z nas jest aniołem, który ma tylko jedno skrzydło.
Jeżeli chcemy wzbić się ponad ziemię, musimy się wziąć w objęcia.” Luciano de Crescenzo

Współczesny Dzień Edukacji Narodowej, zwany jeszcze nie tak dawno Dniem Nauczyciela, został ustanowiony na pamiątkę powołania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie ministerstwa oświaty. Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. T. Kościuszki, pragnąc uczcić tę chwilę i przede wszystkim złożyć swoim nauczycielom wyrazy szacunku i uznania, przygotowali podziękowania, ujęte w szczególną, biorąc pod uwagę okazję, bo kabaretową formę.

Uczniowie klasy II D, pod artystyczną opieką swojej wychowawczyni p. Małgorzaty Brzóz, zaprezentowali pełną ciepłego humoru opowieść o swoich pedagogach, sobie samych oraz tych pracownikach oświaty, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie szkoły. Na scenie szkolnej auli brawurowo ukazany ruch sceniczny mieszał się w tym dniu z zabawnymi partiami dialogowymi i miłymi dla uszu słuchaczy tekstami piosenek. Zgromadzona w szkolnym audytorium publiczność na zachowania aktorów reagowała żywiołowo i spontanicznie, wyrażając tym samym swój podziw nie tylko dla grających, ale także dla sposobu uhonorowania w tym dniu pedagogów. Na zakończenie zebrani z zainteresowaniem obejrzeli przygotowany specjalnie na te okazję film, w którym uczniowie różnych klas składali życzenia nauczycielom. Niecodzienna oprawa Święta naszych Nauczycieli nie byłaby możliwa bez zaangażowania całej społeczności klasy psychologiczno-humanistycznej, a w szczególności jej przewodniczącej Dominiki Lachowskiej, wspomaganej artystycznie przez Annę Mazurek z klasy III B, stojącej na czele szkolnego samorządu.

Część oficjalną uroczystości podsumował dyrektor p. Dariusz Szadowski, dziękując wszystkim pracownikom za rok wytężonej pracy oraz informując zgromadzonych o nauczycielach, którzy zostali w tym roku uhonorowani przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnią Służbę oraz nagrodami Starosty Powiatu Hrubieszowskiego i Dyrektora Szkoły.

Lista nagrodzonych nauczycieli ZS nr 3
im. T. Kościuszki w Hrubieszowie:

Krystyna Wójtowicz – Medal Złoty Za Długoletnią Służbę
Jan Pawłowski – Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę
Marek Obszyński – Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę

Monika Pisiewicz, Jolanta Szadowska – Nagroda Starosty

Małgorzata Brzóz, ks. Stanisław Książek, Mariusz Malon, Anna Misiak, Justyna Molska, Joanna Nieradko, Danuta Paszek, Krystyna Wójtowicz, Robert Szwanc – Nagroda Dyrektora