Klasy mundurowe

Wychowawcy klas mundurowych:

Klasa I Mp1 2019/2020 wychowawca p. Marek Klamer

Klasa I Mp2 2019/2020 wychowawca p. Adam Zezula

Klasa I Mg 2019/2020 wychowawca p. Joanna Nieradko

Klasa II M 2018/2019 wychowawca p. Marcin Nowak

Klasa III M 2017/2018 wychowawca p. Krzysztof Brudnowski