Przewodniczący Rady Rodziców

p. Paweł Walencik

Anonimowa skrzynka
na sygnały

DRODZY RODZICE !
Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo naszych uczniów stworzyliśmy „ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY” od rodziców dotyczące ewentualnych zagrożeń lub nowych rozwiązań związanych z poczuciem bezpieczeństwa Państwa dzieci w naszym ZS nr 3. 
Dziękuję – dyrektor Dariusz Szadowski

Opis problemu poniżej:

Kształcenie na odległość

Ważne informacje dotyczące kształcenia na odległość: otwórz
W razie pytań proszę o kontakt z wychowawcami klas lub z Dyrektorem szkoły.