JĘZYK   POLSKI  
09.05.2018 r. ( środa) III D  ( 1 - 20 ) - I komisja      III D ( 21 - 33 ), III C ( 1 - 7 ) - II  komisja
15.05.2018 r. ( wtorek) III C (8 - 25 ), III A ( 1 - 2)  - I komisja      III  B  ( 1 - 20) - II komisja
18.05.2018 r. ( piątek ) III B ( 21 - 28 ), III A ( 3 - 14 ) I  komisja     III A ( 15 - 34 ) - II komisja     
                                     JĘZYK    ANGIELSKI  
10.05.2018 r. (czwartek) III A( 29 )  - I  komisja                   
14.05.2018 r. ( poniedziałek ) III D ( 24 ) - I komisja                       III B ( 19 ) - II  komisja
17.05.2018 r. (czwartek ) III C ( 22 )  - I komisja
                                     JĘZYK  ROSYJSKI  
08.05.2018 r. ( wtorek ) III A (4), III B  ( 7 ) , III C ( 3 ), III D ( 9 ),  - I komisja
                                     JĘZYK  NIEMIECKI  
08.05.2018 r. ( wtorek ) III A ( 1 ) , III B ( 2 ) - I  komisja
   
Egzamin maturalny z języka polskiego  rozpoczyna się o godz. 9ºº  , natomiast 
z  języka  obcego o  godz. 8ºº
Uczniowie wchodzą  na  egzamin według listy, co 15 minut na język polski i co 15 minut na 
egzamin z języków  obcych.  
Wyniki egzaminów są ogłaszane po kolejnych pięciu osobach zdających.