Harmonogram ustnej matury w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie

Matura 2017

                                     JĘZYK   POLSKI
09.05.2017 r. ( wtorek) III B  ( 1 - 20 ) - I komisja      III F ( 1 - 19 ) - II  komisja
10.05.2017 r. ( środa ) III C (1 - 20 )  - I komisja      III  E  ( 1 - 20) - II komisja
11.05.2017 r. ( czwartek ) III A (1 - 20 ) - I komisja       III A  ( 21 - 39 ) - II komisja
18.05.2017 r. ( czwartek ) III B ( 21 - 26 ), III C ( 21 - 27 ), III E ( 21 - 27 ) - I  komisja       
                                     JĘZYK    ANGIELSKI
12.05.2017 r. (piątek) III A(30)  - I  komisja                     III B(19) - II komisja
17.05.2017 r. ( środa ) III C ( 20 ), III F ( 2 -9) - I  komisja      III E ( 17 ), III F ( 10 -19 ) - II  komisja
                                     JĘZYK  ROSYJSKI
08.05.2017 r. ( poniedziałek ) III A (9), III B (7) , III C (7), III E(10), III F - (1) - I komisja
   

Egzamin maturalny z języka polskiego  rozpoczyna się o godz. 9ºº  , natomiast z  języka  obcego o  godz. 8ºº. Uczniowie wchodzą  na  egzamin według listy, co 15 minut na język polski i co 15 minut na egzamin z języków  obcych. Wyniki egzaminów są ogłaszane po kolejnych pięciu osobach zdających.