15 Luty

Międzynarodowy konkurs o Kościuszce

„W hołdzie Kościuszce – Przyjacielowi Ludzkości” Międzynarodowy Konkurs „KosciuszkoBicentenary”
Jeśli drogie ci są hasła Wolności i Równych Praw, weź udział w konkursie z okazji Roku Kościuszki ogłoszonego przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej, świętowanego pod auspicjami UNESCO z okazji dwusetnej rocznicy