18 Grudzień

Kolejne porozumienie ze służbami mundurowymi

17 grudnia 2018 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie reprezentowanym przez Dyrektora Dariusza Szadowskiego a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie reprezentowaną przez Komendanta KPPSP kpt. Piotra Gronowicza. W ramach podjętej

16 Grudzień

Ola Kędziera – nasza stypendystka

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa lubelskiego. Dyplomy z rąk wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk stypendia otrzymała z naszej szkoły Aleksandra Kędziera z klasy

09 Grudzień

Hrubieszowskie Ślady Niepodległości

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
Z początkiem grudnia 2018 roku w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie zakończyła się czasowa wystawa „Hrubieszowskie Ślady Niepodległości”.
Jej organizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca, zaangażowanie i bezinteresowna pomoc wielu ludzi. Za te starania i życzliwość